Laboratorium drogowe i szansa na większy komfort podczas jazdy samochodem.


„Laboratorium Drogowe” w zakresie swojej działalności wykonuje między innymi badania drogi: asfaltów, mieszanek mineralno-asfaltowych, mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych; spoiw hydraulicznych, mieszanek betonowych, betonu, betonowych i kamiennych prefabrykowanych elementów drogowych; gruntów, kruszyw i mieszanek związanych spoiwami hydraulicznymi oraz polowe badania podłoża gruntowego i robót ziemnych; diagnostyczne nawierzchni drogowych w zakresie cech eksploatacyjnych, takich jak: równość, nośność, szorstkość; diagnostyczne nawierzchni drogowych w zakresie cech eksploatacyjnych, takich jak: równość, nośność, szorstkość. Każda inwestycja drogowa – budowa, remont, a nawet malowanie przejść dla pieszych, czy odmalowanie balustrad na moście jest nadzorowane przez laboratorium drogowe. Ostatnio w moim mieście można zauważyć pełno prac budowlano – remontowych, drogi przez to są zakorkowane, kierowcy źli a samo laboratorium musi przeprowadzić odpowiednie prace by jeździło nam się znacznie lepiej. Laboratorium drogowe i podstawowe jego zadanie, to kontrola jakości przy budowie i utrzymaniu sieci dróg krajowych na terenie występowanego województwa. Remonty jezdni i chodników w naszych miastach uczą nas pokory i dużej cierpliwości. Oby ich było jak najmniej.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego, przeprowadzi laboratorium drogowe.

Przeprowadzamy wszelkie możliwe badania w zakresie branży drogowej. Począwszy od odwiertów w nawierzchni przez pomiar grubości malowania pasów rozdziału jezdni, czy przejść dla pieszych. Już w trakcie prowadzenia robót przez wykonawców zewnętrznych, ekipa laboratoriom towarzyszy im od pierwszych do ostatnich dni na budowie. Podobnie podczas dokonywania odbiorów. Na bieżąco zgłaszane są uwagi i obszary robót, które w ich ocenie należy poprawić. Do tej pory nie zdarzyła się sytuacja, w której wyniki badań przeprowadzonych zakwestionowała inna jednostka badawcza wskazana przez wykonawcę. To dobry znak laboratorium drogowe jest przygotowane na wszystko, badają grubości warstw budowanych jezdni. Począwszy od gruntu pod podbudową, a skończywszy na tzw. warstwie ścieralnej, po której po zakończeniu inwestycji jeżdżą auta. Mało tego, nie tylko dokonujemy pomiaru grubości warstw. Badamy również ich parametry. Zagęszczenie, wytrzymałość, chropowatość, odporność na ścieranie oraz inne istotne dla trwałości inwestycji drogowej parametry laboratorium wszystko wykryje i wskaże wszelkie nieprawidłowości. Laboratorium drogowe zna się na rzeczy, mierzy grubość wykonanego oznakowania poziomego ulic, sprawdza jakość wykonanego malowania na konstrukcjach stalowych, mostów, kładek, schodów. Aż chce się powiedzieć, że są taką złotą rączką z pełnym profesjonalnym podejściem do sprawy.