Metoda silvy wynaleziona dla pełniejszego wykorzystania mózgu


Kursy metody silvy, w Polsce, oferowane przez metodasilvypolska.pl prowadzą do nauki samodzielnego wprowadzania fal mózgowych w stan alfa. Stan alfa to fale o częstotliwości 7-12 herców, czyli jest to dla nas stan odpowiadający stanowi pełnego zrelaksowania. Pod wpływem tych fal stajemy się otwarci na komunikowanie się świadomości z podświadomością oraz nadświadomością (ego i superego).


Będąc w takim stanie można wpłynąć na zakodowanie w człowieku zmian własnych zachowań. Zmianie może ulec w takim stanie zmiana nastawienia do otaczającego świata oraz do sposobu w jaki będą postrzegani inni ludzie. Wynalazcą metody silvy jest Meksykanin Jose Silva. Intencją z jaką zaczął pracować nad metodą Silvy była potrzeba wsparcia dzieci w nauce. Swoje prace nad autorską metodą rozpoczął w latach czterdziestych dwudziestego wieku. Metoda Silvy jest metodą o wszechstronnym zastosowaniu. Pracując przy użyciu tej metody można doprowadzić do utraty nadmiernej masy ciała, można poprawić pamięć, pozbyć się niekorzystnych dla naszego zdrowia nawyków. Beneficjenci metody pracowali przy jej użyciu nad kłopotami ze snem, nad pozbywaniem się bólu oraz nad poprawą kondycji zdrowotnej. Metodę Silvy można zastosować także w zakresie osiągania wyznaczonych celów nie tylko zawodowych ale także osiągnięć sportowych.

Metoda silvy to inaczej praca prowadząca do samokontroli umysłu oraz do pełniejszego wykorzystania potencjału naszego umysłu. Nie jest bowiem tajemnicą, że człowiek wykorzystuje niewielki procent możliwości swojego umysłu. Naukowcy szacują, że korzystamy jedynie z około dwóch do dziesięciu procentów możliwości umysłu. Osoby, które korzystają z możliwości umysłu na poziomie dziesięciu procent określane są mianem geniuszy, ponieważ dzięki swojemu umysłowi są w stanie dokonywać niezwykłych osiągnięć. Metoda silvy jest oparta na naukowych opracowaniach. Opiera się ona na naukowym odkryciu zróżnicowanych częstotliwości impulsów elektrycznych generowanych przez mózg człowieka.